201. Kvarteret Nod i Kista – Atrium Ljungberg

Kista växer med en helt ny mötesplats för företagande, forskning, utbildning och kultur. Kvarteret NOD omfattar totalt cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Från Stan har varit med och konstruerat parkeringsgaraget och publika ytor.

Kvarteret NOD kommer att rymma en av Stockholms universitets största institutioner, Institutionen för data- och systemvetenskap, och ha gott om kontorsplatser för företag inom informations- och kommunikationsteknologi.
Inflyttningen till NOD startar sommaren 2014.

Om uppdraget

Under stor tidspress var vi med och konstruerade det 3000 kvadratmeter stora parkeringsgaraget och det 3000 kvadratmeter stora publika utrymmet under grundvattennivån. Projektet resulterade i en mycket bra produkt till en nöjd beställare. 3000 kubikmeter betong och cirka 250 ton armering förbrukades i byggnationen.

Beställare: Atrium Ljungberg
Arbetet påbörjades: 2012
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Fredrik Nilsson

Fortsätt läsa 201. Kvarteret Nod i Kista – Atrium Ljungberg

212. Postterminalen Rosersberg

  • Inläggskategori:Projekt
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Omfattning:
Beställare:
Arbetet påbörjades:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg

Från Stan är med och bygger Sveriges största postterminal på uppdrag av Peab. Den nya postterminalen i Rosersberg kommer att hantera uppsamling och spridning av post i 42 kommuner. Peab ansvarar för hela totalentreprenaden, som beräknas stå klar mot slutet av 2014.

Om uppdraget

Under 2013 utförde vi entreprenaden åt Peab. Arbetsplatsen var cirka 100 hektar stor och innehöll bland annat en perrong på 1 km, 15 000 kvadratmeter golvytor, 900 meter stödmurar och 1200 stycken plintar.

Projektet förbrukade ca 7400 kubikmeter betong och 693 ton armering på 10 månader.

Fortsätt läsa 212. Postterminalen Rosersberg

134. Citybanan, Norrmalstunneln

Omfattning: 
Beställare: 
Arbetet påbörjades: 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg

Norrmalmstunneln hör till de största entreprenaderna i bygget av Citybanan. Från Stan har utfört samtliga betongarbeten i entreprenaden under en fyraårsperiod.

Norrmalmstunneln sträcker sig 972 meter från i höjd med Observatorielunden fram till Gamla Brogatan, strax norr om T-centralen.

Uppdragets omfattning

  • Ventilationsschakt
  • 200 meter lång vägg med en höjd på cirka 7 meter som är gjuten med Självkompakterande betong (SKB) från golv till tak
  • Samtliga elgropar, mätvallar och fläktfundament i tak
  • 16 stycken tvärväggar och sedementsbassänger
  • Projektet har förbrukat ca 900 kubikmeter betong och cirka 90 ton armering
Fortsätt läsa 134. Citybanan, Norrmalstunneln

100. Minneslund vid Täby södra begravningsplats

Omfattning: 
Beställare: JM Entreprenad
Arbetet påbörjades: 2008-10 och pågick till 2009–03
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg.

Om uppdraget

Från Stan involverades i uppförandet av en minneslund vid Täby södra begravningsplats. Uppdragsgivare var Tema landskapsarkitekter.
Minneslundarna, gravplatserna, minnesplatserna samt en ceremonibyggnad invigdes 2009. Täby södra begravningsplats har sedan dess nominerats till Sienapriset 2010 och uppmärksammats av tidskrifterna Arkitektur och Ljuskultur för sin unika arkitektur och ljussättning.

Tema landskapsarkitekter hade specifika krav på utformningen av formar och betongrecept. Glas, dolmitkross och titanoxid ingick i betongblandningen. Efter härdning blästrades betongen med vatten för att få till den speciella ytan som Tema landskapsarkitekter eftersökte.

Fortsätt läsa 100. Minneslund vid Täby södra begravningsplats