Från Stan grundlägger Tingstorget

Från Stan har fått förtroendet av TITANIA att utföra betongarbetena vid Tingstorget i Botkyrka.
Mer om projektet här