Samarbete med BBL/Frijo i Henriksdal

Från Stan har tillsammans med Bygg & Berglaget fått ramavtal bygg i Henriksdalsverket.
Ramavtalet kommer omfatta bl.a. byggarbeten och betongarbeten med tillhörande markarbeten för permanenta konstruktioner.
Från Stan kommer att bistå med betongarbetena.
Länk till översikt om utbyggnaden av Henriksdals reningsverk.