276. Hubben i Uppsala nominerad till årets bygge!

Omfattning: I en delad entreprenad med 42 olika entreprenörer gäller det att samarbetet fungerar. Från Stan har bidragit till detta lyckade projekt genom samverkan och engagemang. Projektet omfattar ca 3500m2 platta samt 120m kulvert som anslutits till befintligt kulvertsystem vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Beställare: JM Entreprenad
Arbetet påbörjades: 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Thomas Gard

Fortsätt läsa 276. Hubben i Uppsala nominerad till årets bygge!

320. Yasuragi

Omfattning: Ombyggnad av poolområde 2000kvm.
Beställare: B Bodin Bygg & Byggledning AB
Arbetet påbörjades: 2017-03 och pågick till 2017–12
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Arbetschef: Jesper Brolin

Fortsätt läsa 320. Yasuragi

201. Kvarteret Nod i Kista – Atrium Ljungberg

Kista växer med en helt ny mötesplats för företagande, forskning, utbildning och kultur. Kvarteret NOD omfattar totalt cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Från Stan har varit med och konstruerat parkeringsgaraget och publika ytor.

Kvarteret NOD kommer att rymma en av Stockholms universitets största institutioner, Institutionen för data- och systemvetenskap, och ha gott om kontorsplatser för företag inom informations- och kommunikationsteknologi.
Inflyttningen till NOD startar sommaren 2014.

Om uppdraget

Under stor tidspress var vi med och konstruerade det 3000 kvadratmeter stora parkeringsgaraget och det 3000 kvadratmeter stora publika utrymmet under grundvattennivån. Projektet resulterade i en mycket bra produkt till en nöjd beställare. 3000 kubikmeter betong och cirka 250 ton armering förbrukades i byggnationen.

Beställare: Atrium Ljungberg
Arbetet påbörjades: 2012
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Fredrik Nilsson

Fortsätt läsa 201. Kvarteret Nod i Kista – Atrium Ljungberg

134. Citybanan, Norrmalstunneln

Omfattning: 
Beställare: 
Arbetet påbörjades: 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg

Norrmalmstunneln hör till de största entreprenaderna i bygget av Citybanan. Från Stan har utfört samtliga betongarbeten i entreprenaden under en fyraårsperiod.

Norrmalmstunneln sträcker sig 972 meter från i höjd med Observatorielunden fram till Gamla Brogatan, strax norr om T-centralen.

Uppdragets omfattning

  • Ventilationsschakt
  • 200 meter lång vägg med en höjd på cirka 7 meter som är gjuten med Självkompakterande betong (SKB) från golv till tak
  • Samtliga elgropar, mätvallar och fläktfundament i tak
  • 16 stycken tvärväggar och sedementsbassänger
  • Projektet har förbrukat ca 900 kubikmeter betong och cirka 90 ton armering
Fortsätt läsa 134. Citybanan, Norrmalstunneln