3010. Regnbågens lekplats

3010. Regnbågens lekplats

Anläggning Omfattning Upprustning av befintlig lekpark. Gångstråk, planteringar och belysning förbättrades. Nya utrymmen för lek och umgänge tillkom i form av klätterställning, bänkar, sandlåda, bollplan och lekredskap mm. Ett av syftena med upprustningen var att göra den tillgänglig och trygg.

Lämna ett svar