Referenser - betongarbeten

Minneslund vid Täby södra begravningsplats

Från Stan gjorde betongarbeten vid uppmärksammad begravningsplats.

Kvarteret NOD i Kista

Kistas nya mötesplats står klar till sommaren 2014

Postterminal i Rosersberg

Vi är med och bygger Sveriges största postterminal på uppdrag av Peab.

Citybanan: Norrmalmstunneln

Vi har utfört samtliga betongarbeten i entreprenaden under en fyraårsperiod.