Försäkringsskador

Från Stan utför besiktningar och arbeten i samband med vatten- och brandskador över hela Stor-Stockholm. Med 25 års erfarenhet av att åtgärda försäkringsskador, vet vi vad som krävs för att minimera obehaget för de drabbade.

Vi har för närvarande ramavtal med If och utför besiktningar, kalkylering och reparationer av försäkringsskador.

Arbetsflöde

Från Stan följer ett noggrant utformat arbetsflöde vid försäkringsskador där försäkringstagaren är vår högsta prioritet:

  • Tydlig kommunikation med försäkringstagaren från början till slut i projektet.
  • Inga onödiga väntetider – vi utför riv- och återställningsarbeten i en följd.
  • Vi arbetar med Meps kalkylprogram samt med In4Mo.
  • Självklart har vi och våra underentreprenörer alla nödvändiga utbildningar och certifieringar som krävs idag.

För att säkerställa en genomgående hög kvalitet i projekten, genomför vi uppdragen med vår egen kompetenta personal i första hand.