Vi söker engagerad entreprenadingenjör inom bygg och anläggning.

Vi söker engagerad entreprenadingenjör inom bygg och anläggning.

  • Inläggskategori:Jobb

I rollen som Entreprenadingenjörhar du ett tätt samarbete med arbetsledningen i våra projekt. Dina centrala uppgifter är att säkerställa framdriften i projekt tillsammans med platsledningen. Du upprättar produktionskalkyler, inköps- och produktionstidplaner, gör löpande plan- och ekonomiavstämningar, prognoser och sköter ÄTA-hanteringen. Du förväntas även vara insatt i kontraktshandlingar och följa upp eventuella förändringar.

Som entreprenadingenjör får du ett stort eget ansvar att arbeta med våra spännande och omväxlande bygg- och anläggningsprojekt.

Läs mer här

Lämna ett svar