350. Samarbete med BBL/Frijo i Henriksdal

350. Samarbete med BBL/Frijo i Henriksdal

Omfattning: Från Stan har tillsammans med Bygg & Berglaget fått ramavtal bygg i Henriksdalsverket. Ramavtalet kommer omfatta bl.a. byggarbeten och betongarbeten med tillhörande markarbeten för permanenta konstruktioner.
Beställare: Bygg & Berlaget, Frijo
Arbetet påbörjades: 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Jesper Brolin

Lämna ett svar